فراخوان

رویداد ها

خیمه بانوان هنرمند هیأتی

خیمه بانوان هنرمند هیأتی؛ تشکّلی جهادی و خودجوش از بانوان هنرمند انقلابی سراسر کشور است که حول محور ثقلین جهت احیای امر اهل بیت(ع)، در راستای منویات رهبری به فعالیت جمعی و عملیات هنری می‌پردازند.

اخبار

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» با حضور 50 بانوی هنرمند در قم برگزار شد

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» با حضور 50 بانوی هنرمند در قم برگزار شد

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» همزمان با ایام میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، به مدت سه روز از 21 تا 23 دی‌ماه در حرم حضرت معصومه(س)، با گردهمایی 50 هنرمند بانو از سراسر کشور برگزار شد.

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» با حضور 50 بانوی هنرمند در قم برگزار شد

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» همزمان با ایام میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، به مدت سه روز از 21 تا 23 دی‌ماه در حرم حضرت معصومه(س)، با گردهمایی 50 هنرمند بانو از سراسر کشور برگزار شد.

انجام فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای در قالب جهاد زن مسلمان ایرانی

دبیر رویداد لشکر فرشتگان گفت: فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای جهت معرفی الگوی سوم زن و بحث جهاد زن مسلمان ایرانی از محورهای رویداد لشکر فرشتگان است.

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» با حضور 50 بانوی هنرمند در قم برگزار شد

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» همزمان با ایام میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، به مدت سه روز از 21 تا 23 دی‌ماه در حرم حضرت معصومه(س)، با گردهمایی 50 هنرمند بانو از سراسر کشور برگزار شد.

انجام فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای در قالب جهاد زن مسلمان ایرانی

دبیر رویداد لشکر فرشتگان گفت: فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای جهت معرفی الگوی سوم زن و بحث جهاد زن مسلمان ایرانی از محورهای رویداد لشکر فرشتگان است.

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» با حضور 50 بانوی هنرمند در قم برگزار شد

رویداد هنری «دختران فاطمه(س)» همزمان با ایام میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، به مدت سه روز از 21 تا 23 دی‌ماه در حرم حضرت معصومه(س)، با گردهمایی 50 هنرمند بانو از سراسر کشور برگزار شد.

انجام فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای در قالب جهاد زن مسلمان ایرانی

دبیر رویداد لشکر فرشتگان گفت: فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای جهت معرفی الگوی سوم زن و بحث جهاد زن مسلمان ایرانی از محورهای رویداد لشکر فرشتگان است.

هنرمندان